Video

GOJON kartongtransportörsystem

GOJON Transportsystem för pappersrullar

GOJON Single Facer laminering Smart linje på användarfabrik

GOJON-Autolaminatortestning på fabrik

GOJON-Off line-NC servoskärare poängstaplare

GOJON Auto Partition assembler

GOJON Auto kvalitetskontroll

GOJON Auto Palletizer

GOJON Semi-Auto palletiserare